My Marvell

Admin Web FIB UB

6 Makanan Sehat dari Nabi

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzaab: 21)

1. Madu

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).’ Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (Q.S An-Nahl ayat 68-69)

Sementara dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kalian menggunakan dua obat yaitu madu dan Alquran. (lihat Sunan Ibnu Majah, j.II, h 1142, hadis no 3452, bab Madu).

Dalam kitab Ath-thibb minal Kitab was Sunnah, Muwafiquddin Al Baghdadi mengatakan, “Rasulullah SAW biasa minum madu setiap hari, yaitu madu yang dicampur air. Beliau meminumnya di pagi hari ketika perut masih kosong”

2. Kurma

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah kurma”. (HR Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Sementara itu, keberkatan kurma ‘Ajwah Madinah yaitu dapat menyembuhkan sakit dan penawar racun. Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra bahawa ia berkata, Rasulullah saw bersaba, “Pada kurma ‘ajwah ‘aliyah dipermulaan pagi sebelum sarapan adalah penyembuh dari setiap sihir dan racun”. (HR Ahmad)

3. Tsarid (bubur daging)

Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi secara marfu’ bahawa Nabi saw bersabda,“Keberkatan itu terdapat di dalam tiga perkara: berjamaah, tsarid (bubur daging) dan makan sahur”. (Lihat Silsilah Al Hadis As Sohehah, hadis no 1045)

Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar ra bahwa Apabila dirinya membuat tsarid, ia menutupinya dengan sesuatu sehingga hilang asapnya. Ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Sesungguhnya Tsarid merupakan berkat yang paling besar”. (HR Ahmad dan Ad-Darimi)

4. Susu

Berkenaan dengan keberkatan susu, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan tersebut. Sebagaimana hadis berikut ini yang diriwayatkan dari Ummu Salim Ar-Rasin bahawa ia berkata, “Aku mendengar ‘Aisyah ra mengatakan, “Apabila dihidangkan susu kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, ‘Keberkatan atau dua keberkatan”. (HR Ibnu Majah)

5. Air Zam-zam

Dari Ibnu Abbas ra bahawa ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik air yang ada di bumi adalah air zam-zam. Di dalamnya terdapat pengenyang dari segala rasa lapar dan penyembuh penyakit. Dan seburuk-buruk air yang ada di bumi adalah air yang ada di lembah Badhut daerah Hadramaut, seperti kaki serangga belalang. Kalau pagi memancar dan petang hari tidak ada airnya”. (HR Thabrani dan Ad-Dhiya)

6. Zaitun

Dari Abi Usaid Al-Anshari bahawa ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Makanlah minyak zaitun! Sesungguhnya ia diberkati. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya! Sesungguhnya ia keluar dari pokok yang diberkati”. (H/R Ahmad, Ad Darimi dan Tirmizi)

Sumber Artikel

http://ramadan.detik.com

Sekian sharing artikel dari saya, semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah…aamiin

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.